Вакансии за границей

Warunki kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Polską😷

🦠Przy przekraczaniu granicy ukraińsko-polskiej podczas pandemii COVID-19 obowiązuje określony reżim, którego każdy musi przestrzegać.

🔻 Osoby, które będą wjeżdżać do Polski spoza strefy Schengen:

▫️ Odnosi się do obowiązkowej siedmiodniowej kwarantanny.

Negatywny wynik testu na koronawirusy przeprowadzonego w kraju, z którego osoba wjeżdża, nie zwalnia z kwarantanny.

Osoby kierowane na kwarantannę mogą być zwolnione z kwarantanny w przypadku negatywnego wyniku testu wykonanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

▫️ Rodzaj testu – PCR lub test antygenowy.

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Dotyczy to osób, które otrzymały odpowiednie świadectwo szczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

x