logo-r

LEASING PRACOWNICZY

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy pozwala sprawnie i szybko skompletować zespół do realizacji konkretnego projektu. W modelu czasowego leasingu pracodawca może elastycznie reagować na konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników. Agencja Pracy PERFECT odpowiada za rekrutację i zatrudnienie zespołu, a także za jego obsługę kadrowo-płacową.


Korzyści dla pracodawcy:

 – Szybki i sprawny proces rekrutacyjny – firma korzysta ze sprawdzonego zespołu pracowników agencji;
    – Kompleksowa obsługa zespołu – wszystkie formalności, które należą do pracodawcy bierze na siebie agencja pracy;
    – Elastyczność kadrowa – możliwość rozbudowania lub zmniejszenia zespołu w każdej chwili;
    – Mniejsze zaangażowanie oraz oszczędność czasu – całkowita odpowiedzialność za zespół leży po stronie agencji;
    – Wzmocnienie stałej załogi – możliwość wyboru i przejęcia sprawdzonego pracownika z agencji do zatrudnienia bezpośredniego;
    – Ciągłość usługi – osoba odchodząca z załogi jest automatycznie zastępowana przez innego pracownika;
    – Oszczędność czasu i pieniędzy – jako pracodawca płacisz tylko za efektywne przepracowane godziny.


Usługi w zakresie leasingu pracowniczego oparte są na serwisie polegającym na utrzymaniu personelu, co obejmuje nawiązanie z pracownikiem stosunku pracy, naliczanie i wypłatę wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, odprowadzanie podatków, w niektórych przypadkach przeszkolenie oraz bezpośrednio poszukiwanie kandydatów. Biorąc pod uwagę, że agencje zatrudnienia – agencja pracy tymczasowej Perfekt – zatrudnia personel, który będzie wynajmowany, na etat do pracy stałej, pracownik ma zapewnione wszystkie gwarancje i świadczenia, przewidziane obowiązującymi przepisami prawa o pracy tymczasowej. Pracodawca-użytkownik nie musi zawierać z pracownikiem odrębnej umowy, może zrezygnować z niego w dowolnym czasie, o ile umowa nie przewiduje inaczej. Użytkownik nie zastanawia się nad dotrzymaniem wymogów przewidzianych w prawie pracy w zakresie zwolnienia pracowników i ich ochrony socjalnej; nie rozwiązuje kwestii wyliczenia stażu pracy i pozostałych spraw związanych z przepływem dokumentów dotyczących pracowników.

x