Вакансии за границей

Co zrobić, jeśli zgubiłeś kartę pobytu?

Jak odnowić dokument.
Obowiązkiem jest złożenie wniosku w ciągu 3 dni o wymianę karty w Urzędzie Wojewódzkim, zgodnie z art. 232, 240, 241 ustawy „O cudzoziemcach».
Należy powiadomić organ, który wydał kartę, za pomocą specjalnego wniosku. W tej sytuacji cudzoziemiec może otrzymać bezpłatnie zaświadczenie potwierdzające zgubienie karty pobytu. Zaświadczenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
Jakie dokumenty należy dostarczyć:
Wypełniony wniosek. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim lub pobrać ze strony, po czym wydrukować i wypełnić.
Kserokopia wszystkich stron dokumentu podróży, na których znajdują się wszelkie pieczęcie, znaki lub wizy.
Musisz mieć przy sobie oryginał dokumentu i przedstawić go na żądanie.
Dwa aktualne zdjęcia.

x