Вакансии за границей

Polska uprości zatrudnienie Ukraińcom

Polski rząd jest w trakcie opracowywania dokumentu dotyczącego polityki imigracyjnej, który będzie zawierał pakiet narzędzi do zatrudniania cudzoziemców na obszarach, na których brakuje polskiej siły roboczej.

😁 To znacznie uprości zatrudnienie cudzoziemców w porównaniu z obecną procedurą. O tym oświadczył minister rozwoju, pracy i technologii Polski Jaroslav Gowin.

⠀🗣 Polityk zaapelował o „sprowadzenie tych rąk, a przede wszystkim mózgu i umysłu z krajów bliskich Polsce kulturowo”.

x