Вакансии за границей

Ukraina w ciągu trzech lat prawie podwoiła liczbę konsulów w Polsce

Ukraina zwiększa swoją obecność w Polsce w celu zapewnienia ochrony praw i interesów obywateli Ukrainy

⬆️ W ciągu ostatnich trzech lat liczba ukraińskich urzędników konsularnych w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie – z czternastu w 2019 roku do dwudziestu czterech w 2022 roku.

🖇 Zauważa się, że wraz ze wzrostem liczby urzędników konsularnych wzrasta również obciążenie pracą.

W szczególności, jeśli w 2020 roku ukraiński konsul w Polsce w ciągu roku wykonał średnio ponad 2,5 tys. czynności konsularnych, to w 2021 roku – ponad 3 tys.

👥 Łącznie w Polsce może dziś przebywać 1,5-2 mln obywateli Ukrainy.

x